NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (ĐỢT 2) VÀ TUYỂN CHỌN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (ĐỢT 1), NĂM HỌC 2023-2024

 01:52 01/11/2023

Sáng ngày 06/10/2023 (thứ 6), tại Phòng họp 205, Trường Đại học Phan Thiết đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu Khoa học (Đợt 2) và Hội đồng tuyển chọn Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (Đợt 1), năm học 2023-2024 theo Quyết định số 556/QĐ-ĐHPT ngày 25/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2023-2024 (ĐỢT 1)

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2023-2024 (ĐỢT 1)

 17:39 26/09/2023

Chiều ngày 21/9/2023 (thứ 5), tại Phòng họp 205, Trường Đại học Phan Thiết đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024, đợt 1 (gọi tắt là Hội đồng) theo Quyết định số 521/QĐ-ĐHPT ngày 14/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT TIẾP ĐÓN VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC CƠ SỞ II – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT TIẾP ĐÓN VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC CƠ SỞ II – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 23:04 24/08/2023

Sáng ngày 25/8/2023, tại phòng 205, Trường Đại học Phan Thiết đã có buổi làm việc với đoàn công tác Cơ sở II – Trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến công tác nhằm triển khai các kế hoạch dự kiến giữa hai trường trong thời gian tới theo Thỏa thuận hợp tác đã được ký kết ngày 17/02/2023.
NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (ĐỢT 5) VÀ TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (ĐỢT 7), NĂM HỌC 2022-2023

NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (ĐỢT 5) VÀ TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (ĐỢT 7), NĂM HỌC 2022-2023

 22:23 03/08/2023

Sáng ngày 04/8/2023 (thứ 6), tại Phòng họp A, Trường Đại học Phan Thiết đã tổ chức Hội đồng nghiệm giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023 (Đợt 5) và Hội đồng tuyển chọn giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023 (Đợt 7) theo Quyết định số 326/QĐ-ĐHPT ngày 13/7/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (ĐỢT 4) NĂM HỌC 2022-2023

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (ĐỢT 4) NĂM HỌC 2022-2023

 01:48 10/07/2023

Sáng ngày 07/7/2023 (thứ 6), tại Phòng họp A, Trường Đại học Phan Thiết đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023 Đợt 4 (gọi tắt là Hội đồng) theo Quyết định số 274/QĐ-ĐHPT ngày 06/6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.
NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (ĐỢT 3) VÀ TUYỂN CHỌN GIÁO TRÌNH, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (ĐỢT 6), NĂM HỌC 2022-2023

NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (ĐỢT 3) VÀ TUYỂN CHỌN GIÁO TRÌNH, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (ĐỢT 6), NĂM HỌC 2022-2023

 22:45 29/06/2023

Sáng ngày 16/6/2023 (thứ 6), tại Phòng họp A, Trường Đại học Phan Thiết đã tổ chức Hội đồng nghiệm giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023 (Đợt 3) và Hội đồng tuyển chọn giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023 (Đợt 6) theo Quyết định số 275/QĐ-ĐHPT ngày 06/6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.
HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH TỈNH BÌNH THUẬN: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”

HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH TỈNH BÌNH THUẬN: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”

 22:41 29/06/2023

Sáng ngày 26/5/2023, tại Hội trường Trường Đại học Phan Thiết đã diễn ra Hội thảo với chủ đề “Phát triển bền vững du lịch tỉnh Bình Thuận: thực trạng và giải pháp” (gọi tắt là Hội thảo). Hội thảo do Trường Đại học Phan Thiết phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận tổ chức.
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (ĐỢT 2) VÀ TUYỂN CHỌN GIÁO TRÌNH (ĐỢT 5) NĂM HỌC 2022-2023

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (ĐỢT 2) VÀ TUYỂN CHỌN GIÁO TRÌNH (ĐỢT 5) NĂM HỌC 2022-2023

 02:33 31/03/2023

Chiều ngày 28/3/2023 (thứ 3), tại Phòng họp 205, Trường Đại học Phan Thiết đã tổ chức Hội đồng Hội đồng Nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu Khoa học năm học 2022-2023 Đợt 2 (gọi tắt là Hội đồng Nghiệm thu) theo Quyết định số 153/QĐ-ĐHPT ngày 21/3/2023; và Tuyển chọn Giáo trình năm học 2022-2023 Đợt 5 (gọi tắt là Hội đồng Tuyển chọn) theo Quyết định số 154/QĐ-ĐHPT ngày 21/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.
HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN GIÁO TRÌNH, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2022-2023 (ĐỢT 4)

HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN GIÁO TRÌNH, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2022-2023 (ĐỢT 4)

 04:53 07/03/2023

Chiều ngày 07/03/2023 (thứ 3), tại Phòng họp 205, Trường Đại học Phan Thiết đã tổ chức Hội đồng tuyển chọn giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023, Đợt 4 (gọi tắt là Hội đồng) theo Quyết định số 85/QĐ-ĐHPT ngày 03/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.
HỘI THẢO GIỚI THIỆU DỰ ÁN QUỐC TẾ VIỆT – BỈ 6.2

HỘI THẢO GIỚI THIỆU DỰ ÁN QUỐC TẾ VIỆT – BỈ 6.2

 03:26 20/02/2023

Tiếp nối chuỗi hoạt động triển khai Dự án Quốc tế Việt-Bỉ 6.2 “Thiết lập chuỗi sản xuất bền vững nghề nuôi chim yến Aerodramus fuciphagus tại tỉnh Bình Thuận (Việt Nam): đánh giá nguồn thức ăn bổ sung mới liên quan đến chất lượng dinh dưỡng tổ yến sau thu hoạch”, sáng ngày 10/02/2023, Trường Đại học Phan Thiết vinh dự là đơn vị tổ chức Hội thảo Giới thiệu Dự án Quốc tế này. Đây là Dự án thuộc khuôn khổ Chương trình Hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Wallonie-Bruxelles (Vương Quốc Bỉ), giai đoạn 2022-2024. Dự án 6.2 đã được phê duyệt tại Công văn số 238/BKHĐT-KTĐN ngày 12/01/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Công văn số 261/BGDĐT-HTQT ngày 24/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CHUYÊN GIA BỈ, TRIỂN KHAI DỰ ÁN QUỐC TẾ VIỆT – BỈ 6.2

LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CHUYÊN GIA BỈ, TRIỂN KHAI DỰ ÁN QUỐC TẾ VIỆT – BỈ 6.2

 03:17 20/02/2023

Sáng ngày 09/02/2023, Trường Đại học Phan Thiết đã tiếp đón đoàn chuyên gia Đại học Liège (Gembloux Agro-Bio Tech, Vương quốc Bỉ), cùng với các đại diện của Sở Công thương tỉnh Bình Thuận, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận, và các chuyên gia trong nước tới làm việc, trao đổi hợp tác tại trường.
NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH (ĐỢT 1) VÀ TUYỂN CHỌN GIÁO TRÌNH, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (ĐỢT 3), NĂM HỌC 2022-2023

NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH (ĐỢT 1) VÀ TUYỂN CHỌN GIÁO TRÌNH, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (ĐỢT 3), NĂM HỌC 2022-2023

 22:20 18/12/2022

Sáng ngày 25/11/2022 (thứ 6), tại Phòng họp 205, Trường Đại học Phan Thiết đã tổ chức Hội đồng Đánh giá Nghiệm thu Giáo trình năm học 2022-2023, Đợt 1 (gọi tắt là Hội đồng nghiệm thu) theo Quyết định số 514/QĐ-ĐHPT ngày 17/11/2022; Hội đồng Đánh giá Tuyển chọn Giáo trình, Đề tài Nghiên cứu Khoa học năm học 2022-2023, Đợt 3 (gọi tắt là Hội đồng tuyển chọn) theo Quyết định số 517/QĐ-ĐHPT ngày 17/11/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.
HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN GIÁO TRÌNH, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2022-2023 (ĐỢT 2)

HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN GIÁO TRÌNH, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2022-2023 (ĐỢT 2)

 00:19 27/10/2022

Sáng ngày 28/9/2022 (thứ 4), tại Phòng họp 205, Trường Đại học Phan Thiết đã tổ chức Hội đồng tuyển chọn giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023, Đợt 2 (gọi tắt là Hội đồng) theo Quyết định số 401/QĐ-ĐHPT ngày 23/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.
Hội đồng tuyển chọn giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học – Năm học 2022-2023 (đợt 1)

Hội đồng tuyển chọn giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học – Năm học 2022-2023 (đợt 1)

 00:16 27/10/2022

Chiều ngày 22/9/2022 (thứ 5), tại Phòng họp 205, Trường Đại học Phan Thiết đã tổ chức Hội đồng tuyển chọn giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023, Đợt 1 (gọi tắt là Hội đồng) theo Quyết định số 388/QĐ-ĐHPT ngày 19/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, NĂM HỌC 2021 – 2022 (ĐỢT 7)

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, NĂM HỌC 2021 – 2022 (ĐỢT 7)

 03:35 15/08/2022

Sáng ngày 05/8/2022, Trường Đại học Phan Thiết đã tổ chức Hội đồng Đánh giá Nghiệm thu Giáo trình, Đề tài Nghiên cứu Khoa học, năm học 2021 – 2022 (đợt 7) theo Quyết định số 284/QĐ-ĐHPT, ngày 21/7/2022. Theo quyết định này, Hội đồng đánh giá báo cáo nghiệm thu 01 giáo trình của Khoa Du lịch (Giáo trình Tuyến điểm Du lịch Việt Nam – phần 1, chủ biên là TS. Tạ Hoàng Giang, thành viên là ThS. Võ Thị Kim Liên) và 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của Khoa Cơ bản (Thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao thể lực cho sinh viên Trường Đại học Phan Thiết, chủ nhiệm đề tài là ThS. Phan Minh Mẫn).
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, NĂM HỌC 2021 – 2022 (ĐỢT 6)

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, NĂM HỌC 2021 – 2022 (ĐỢT 6)

 03:31 15/08/2022

Sáng ngày 22/7/2022, Trường Đại học Phan Thiết đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, năm học 2021 – 2022 (đợt 6) theo Quyết định số 276/QĐ-ĐHPT, ngày 16/7/2022.
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, NĂM HỌC 2021 – 2022 (ĐỢT 5)

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, NĂM HỌC 2021 – 2022 (ĐỢT 5)

 21:31 08/07/2022

Chiều ngày 07/7/2022 (thứ 5), Trường Đại học Phan Thiết đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, năm học 2021 – 2022 (đợt 5) theo Quyết định số 247/QĐ-ĐHPT, ngày 23/6/2022.
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH NĂM HỌC 2021-2022 (ĐỢT 4)

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH NĂM HỌC 2021-2022 (ĐỢT 4)

 02:09 10/06/2022

Sáng ngày 10/6/2021 (thứ 6), Trường Đại học Phan Thiết đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu giáo trình năm học 2021-2022 (Đợt 4) theo Quyết định số 190/QĐ-ĐHPT, ngày 24/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.
ĐOÀN CHUYÊN GIA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINUNI THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

ĐOÀN CHUYÊN GIA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINUNI THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

 20:42 18/05/2022

Sáng ngày 17/5/2022, đoàn chuyên gia Trường Đại học VinUni (Tập đoàn Vingroup) gồm TS. Anupama Devendrakumar – Giảng viên cao cấp – Khoa Khoa học và Giáo dục Khai phóng và ThS. Phan Việt Hà – Trợ lý Khoa Khoa học và Giáo dục Khai phóng, đã đến thăm, làm việc với Trường Đại học Phan Thiết và đại diện các Cơ quan Quản lý Nhà nước của tỉnh Bình Thuận.
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, NĂM HỌC 2021-2022 (ĐỢT 3)

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, NĂM HỌC 2021-2022 (ĐỢT 3)

 21:49 11/05/2022

Sáng ngày 08/4/2022, Trường Đại học Phan Thiết đã tổ chức Hội đồng đánh giá báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, năm học 2021-2022 (Đợt 3) theo Quyết định số 63/QĐ-ĐHPT ngày 21/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.
Văn bản mới

18/QĐ-HĐGSNN

Quyết định

Thời gian đăng: 28/08/2020

lượt xem: 304 | lượt tải:128

27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Thông tư liên tịch

Thời gian đăng: 21/07/2020

lượt xem: 268 | lượt tải:137
Thống kê
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay484
  • Tháng hiện tại9,642
  • Tổng lượt truy cập578,827
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây