HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (ĐỢT 3) VÀ HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (ĐỢT 2), NĂM HỌC 2023-2024

Thứ tư - 27/12/2023 21:54
Sáng ngày 22/12/2023 (thứ 6), tại Phòng họp 205, Trường Đại học Phan Thiết đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu Khoa học (Đợt 3) và Hội đồng tuyển chọn Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (Đợt 2), năm học 2023-2024 theo Quyết định số 731/QĐ-ĐHPT ngày 27/11/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.

 

Hội đồng gồm có 05 thành viên: TS. Trần Tình – Trưởng Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Thị Thu Hiền – Giảng viên Bộ môn Quản lý Công nghiệp – Đại học Bách khoa Hà Nội – Phản biện 1; TS. Nguyễn Hữu Quyền – Trưởng Khoa Tài chính – Kế toán – Ngân hàng – Phản biện 2; TS. Nguyễn Minh Tâm – Trưởng Khoa Cơ bản – Ủy viên; BS,CKI. Nguyễn Văn Nhơn – Phó Trưởng Khoa Khoa học Sức khỏe – Ủy viên, Thư ký Khoa học.

TS. Trần Tình – Trưởng Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền – Giảng viên Bộ môn Quản lý Công nghiệp – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội – Phản biện 1 (tham dự trực tuyến)

TS. Nguyễn Hữu Quyền – Trưởng Khoa Tài chính – Kế toán – Ngân hàng – Phản biện 2

TS. Nguyễn Minh Tâm – Trưởng Khoa Cơ bản – Ủy viên

BS,CKI. Nguyễn Văn Nhơn – Phó Trưởng Khoa Khoa học Sức khỏe – Ủy viên, Thư ký Khoa học

Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu 03 Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường: (1) Xây dựng hệ thống thông tin quản lý việc kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm cho sinh viên Trường Đại học Phan Thiết, (2) Tác động của trách nhiệm xã hội và hình ảnh thương hiệu đến lòng trung thành của sinh viên: trường hợp nghiên cứu tại Trường Đại học Phan Thiết, (3) Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận tri thức của sinh viên Trường Đại học Phan Thiết. Hội đồng đánh giá cả 03 đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung trong thuyết minh được duyệt, đúng hạn, phục vụ trực tiếp cho công tác tuyển sinh, quản lý thông tin, nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần bổ sung tài liệu và thúc đẩy nghiên cứu khoa học tại trường. Hội đồng đã đưa ra một số góp ý nhận xét nhằm giúp công trình nghiên cứu của 03 nhóm nghiên cứu hoàn thiện hơn. Kết quả nghiệm thu, Hội đồng đánh giá: đề tài (1) đạt loại Khá; đề tài (2) và đề tài (3) đạt loại Tốt.

ThS. Lê Văn Sáng – Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo, đại diện nhóm tác giả (1) trình bày kết quả nghiên cứu

PGS,TS. Đinh Phi Hổ – Phó Hiệu trưởng, đại diện nhóm tác giả (2) trình bày kết quả nghiên cứu

ThS. Nguyễn Thị Toàn – Phó Trưởng Khoa Tài chính – Kế toán – Ngân hàng (ngồi giữa), đại diện nhóm tác giả (3) trình bày kết quả nghiên cứu

Sau khi nghiệm thu, Hội đồng đã tiếp tục đánh giá tuyển chọn 01 đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Khoa Kỹ thuật Công nghệ. Kết quả, đề xuất được Hội đồng thông qua, trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt triển khai.

Một số hình ảnh khác tại Hội đồng:

 

 


On the morning of December 22, 2023 (Friday), at Meeting Room 205, Phan Thiet University organized the Scientific Research Project Acceptance Council (Phase 3) and the Scientific and Industrial Task Selection Council. Technology (Phase 2), school year 2023-2024 according to Decision No. 731/QD-DHPT dated November 27, 2023 of the Principal of Phan Thiet University.

The Council consists of 5 members: Dr. Tran Tinh – Head of Scientific Management and International Cooperation – Chairman of the Council; Dr. Nguyen Thi Thu Hien – Lecturer, Department of Industrial Management – Hanoi University of Science and Technology – Reviewer 1; Dr. Nguyen Huu Quyen – Head of Faculty of Finance – Accounting – Banking – Reviewer 2; Dr. Nguyen Minh Tam – Head of the Faculty of Fundamentals – Member; Doctor, CKI. Nguyen Van Nhon – Deputy Dean of the Faculty of Health Sciences – Member, Scientific Secretary.

Dr. Tran Tinh – Head of Scientific Management and International Cooperation Department – Chairman of the Council

Dr. Nguyen Thi Thu Hien – Lecturer, Department of Industrial Management – Hanoi University of Science and Technology – Reviewer 1 (online participation)

Dr. Nguyen Huu Quyen – Head of Faculty of Finance – Accounting – Banking – Reviewer 2

Dr. Nguyen Minh Tam – Head of Basic Faculty – Member

Doctor, CKI. Nguyen Van Nhon – Deputy Dean of the Faculty of Health Sciences – Member, Scientific Secretary

The Council has accepted 03 school-level Scientific Research Projects: (1) Building an information system to manage business connection and employment support for students at Phan Thiet University, (2) The impact of social responsibility and brand image on customer loyalty students: case study at Phan Thiet University, (3) Factors affecting the ability of students at Phan Thiet University to receive knowledge. The Council assessed that all 03 topics had fully completed the contents in the approved explanations, on time, directly serving the work of enrollment, information management, improving the quality of teaching and learning, contributing to Supplement documents and promote scientific research at school. The Council provided a number of comments and suggestions to help the research work of the three research groups become more complete. Result of acceptance, Evaluation Council: the project (1) achieved Good grade; Topic (2) and topic (3) achieved Good grade.

MSc. Le Van Sang – Specialist of the Training Management Department, representative of the author group (1) presented the research results

Associate Professor, PhD. Dinh Phi Ho – Vice Principal, representative of the author group (2) presented the research results

MSc. Nguyen Thi Toan – Deputy Dean of the Faculty of Finance – Accounting – Banking (sitting in the middle), representative of the author group (3) presented the research results

After acceptance, the Council continued to evaluate and select 01 proposed science and technology task of the Faculty of Engineering and Technology. The results and proposals were approved by the Council and submitted to the Principal for consideration and approval for implementation.

Some other images at the Council:

 Tags: Hội đồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

18/QĐ-HĐGSNN

Quyết định

Thời gian đăng: 28/08/2020

lượt xem: 335 | lượt tải:140

27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Thông tư liên tịch

Thời gian đăng: 21/07/2020

lượt xem: 287 | lượt tải:152
Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay1,074
  • Tháng hiện tại10,942
  • Tổng lượt truy cập625,700
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây