QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀ 1 Quy trình đăng ký bảo hộ SHTT Tải về 2 Phiếu tiếp nhận đơn đăng ký Tải về 3 Tờ khai đăng ký sáng chế 'Tải về 4 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu Tải về 5 Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp Tải về

User Rating: Be the first one !
STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀ
1 Quy trình đăng ký bảo hộ SHTT Tải về
2 Phiếu tiếp nhận đơn đăng ký Tải về
3 Tờ khai đăng ký sáng chế ‘Tải về
4 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu Tải về
5 Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp Tải về