Quy định về xuất bản Nội san Khoa học UPT (SJUPT)

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU & THỜI GIAN GỬI BÀI Các tác giả gửi bài báo cáo với nội dung theo thứ tự ưu tiên xuất bản: (1) Định hướng nghiên cứu của Nội san trong năm; (2) chuyên đề nghiên cứu (Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp); Chủ đề nghiên cứu của tác giả. Nội san phát hành vào tuấn thứ 3 hàng tháng. Thời gian gửi bài ít nhất 20 ngày tính từ ngày phát hành Nội san số mới. NGÔN TỪ THỂ HIỆN Tác giả gửi bài viết bằng tiếng Việt. ĐỊNH DẠNG Bài viết được…

User Rating: Be the first one !

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU & THỜI GIAN GỬI BÀI

Các tác giả gửi bài báo cáo với nội dung theo thứ tự ưu tiên xuất bản:

(1) Định hướng nghiên cứu của Nội san trong năm; (2) chuyên đề nghiên cứu (Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp); Chủ đề nghiên cứu của tác giả.

Nội san phát hành vào tuấn thứ 3 hàng tháng. Thời gian gửi bài ít nhất 20 ngày tính từ ngày phát hành Nội san số mới.

NGÔN TỪ THỂ HIỆN

Tác giả gửi bài viết bằng tiếng Việt.

ĐỊNH DẠNG

Bài viết được soạn bằng MS word, nội dung không qua 8000 chữ, kiểu chữ: Time New Roman, cỡ chữ: 13. Các đồ thị, biểu đồ, hình vẽ gọi chung là Hình, trình bày dạng gốc không chuyển qua dạng hình ảnh và gửi kèm file gốc bằng excel, phầm mềm thiết kế khác hay đường dẫn trên Internet nếu hình được tải xuống. Hình và Bảng nếu trích dẫn phải ghi rõ nguồn.

BỐ CỤC BÀI VIẾT

 1. Tựa bài: Tựa bài phải nói lên được nội dung chính của bài viết, (từ 10 – 20 từ). Sau tựa bài là tên tác giả, ghi chú chức danh khoa học và học vị, nơi làm việc của tác giả, địa chỉ, Email, số điện thoại.
 2. Tóm lược: Phần này được thể hiện thành một đoạn văn duy nhất tóm tắt công trình nghiên cứu của bài báo, ngắn gọn (từ 150 – 250 từ). Nội dung nên thể hiện đủ các mặt: (1) Tầm quan trọng và mục tiêu nghiên cứu; (2) Phương pháp nghiên cứu sử dụng và (3) Những kết quả chính của nghiên cứu.
 3. Từ khóa:
 4. Giới thiệu: Phần giới thiệu cần thể hiện được: (1) tầm quan trọng của chủ đề nghiên cứu; (2) Xác định vấn đề nghiên cứu; và (3) Nội dung chính mà bài báo sẽ tập trung giải quyết.
 5. Tổng quan cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
  • Gồm 2 phần:
   • Cơ sở lý thuyết và khung phân tích (Theoretical basis and Analysis framework)
   • Phương pháp nghiên cứu (Methods)
 6. Kết quả và thảo luận
  • Kết quả nghiên cứu (Results)
  • Thảo luận kết quả nghiên cứu (Discussion)
 7. Kết luận kèm theo hàm ý quản trị/ chính sách/ giải pháp
 8. Tài liệu tham khảo

Theo cách trích dẫn của APA (The American Psychological Association) được sắp xếp như sau:

 • Theo thứ tự A, B, C của họ tác giả (trong và ngoài nước).
 • Tài liệu không có tên tác giả thì sắp xếp theo A, B, C của từ đầu tiên tên của cơ quan ban hành.
 • Sách, giáo trình, luận án, báo cáo, tài liệu nghiệp vụ: Tên các tác giả/ cơ quan ban hành (năm công bố). Tên tác phẩm. Nơi xuất bản. Nhà xuất bản.
 • Bài báo trong tạp chí, chương, bài trong một cuốn sách, bài viết hội thảo: Tên tác giả (năm công bố). Tên bài viết. Tên tạp chí hoặc tên sách, tập, số, trang.
 • Bài viết trên Internet: Tác giả (Thời gian công bố). Tên bài viết, địa chỉ trang Web, thời gian trích dẫn.